مقاله‌ها

 

  • درنگ در بی‌زمانی، ابوتراب خسروی و واژه‌هایی از جنس روشنی، ویژه‌نامه‌ی آیین نکوداشت سرآمدان ادب و هنر، بنیاد نخبگان فارس، اردیبهشت 1396.
  • بررسی زاویه‌ی دید، راوی و روایت در رمان «سمفونی مردگان»، اثر عباس معروفی، (با دکتر زیبا قلاوندی)، مجله‌ی نسیم شرقی (مطالعات ایرانی و ایران‌شناسی) دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه. شماره‌ی 6، ژانویه‌ی 2017.
  • بررسي کارنامه‌ی نيماپژوهي در ايران، (مشترک با خانم الهام کرمی­‌زاده)، مجله­‌ی الدراسات‌الادبيه (فصلنامه‌­ی علمی پژوهشی دانشگاه لبنان)، ، شماره­‌ی 85 – 87، زمستان – تابستان 2014، چاپ شده در بهار 2016.
  • بازخوانی قضيه‌ی نمک ترکي صادق هدايت بر پايه چهار دوره‌ی کلان تاريخ تحولات بشري، (با سیامک نادری)، مجله‌­ی الدراسات‌الادبيه (فصلنامه­‌ی علمی پژوهشی دانشگاه لبنان)، شماره­‌ی 91- 93، تابستان – زمستان 2016.
  • ایستادن در برابر خویش، پير گلرنگ/ ارجنامه‌ی دکتر رشيد عيوضي، به اهتمام محمدطاهر خسروشاهی، 1395.

THE THREE STAGES OF IRAN’S CHİLDREN’S LİTERATURE, KAVOOS HASSANLİ, DOĞ ARAŞTIRMALARI,  A Journal of Oriental Studies, Sayı/Issue: 11, 2013/1