طنزها

گزیده‌ای از اشعار طنز: 1.فریاد 2.خون بهای علوم انسانی 3.حكايت پرونده 4.حق استاد 5.چهل و پنج متر بی…

سفرنامه‌ها

سفرنامه‌ی آذربایجان سفرنامه‌ي كشور قزاقستان سفرنامه‌ی فرانسه سفر اول سفرنامه‌ی ترکیه سفرنامه‌ی تونس…

زندگی‌نامه

کاووس حسن‌لی متولد خرداد 1341صفاشهر فارس است. از کاووس حسن‌لی تا کنون 34 عنوان کتاب و بالغ بر 200 مقاله­‌ی علمی…

پایان‌نامه‌‌ها

الف: دانشگاه شيراز بررسيِ خاستگاه و بازتاب هراس در گزيده‌اي از داستان هاي معاصر (راهنما)، دکتری، تاریخ

سخنرانی‌ها و همایش‌ها

کارنامه‌ی حافظ‌شناسی، مراسم یادروز حافظ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 20 مهر 1400. حجابی کرلانگیچ و نشان…

مقاله‌ها

هنر «ترازمندی» سعدی در بوستان، دوفصل‌نامه‌ی سعدی‌شناسی، شماره‌ی نهم، پاییز 1400. سپند شورانگیز:…

کتاب‌ها

الف. کتاب‌های تالیفی و تحقیقی بیدل و افسون حیرت: بازشناخت شعر بیدل دهلوی با شرح 40 غزل، انتشارات معین،

شعرها

کتب‌های شعر دکتر کاووس حسن‌لی: لبخند وارونه، (مجموعه طنزهای دانشگاهی: شعر)، به کوشش دکتر محمد مرادی، انتشارات…