مقاله ها

  • مقاله‌ها

      هنر «ترازمندی» سعدی در بوستان، دوفصل‌نامه‌ی سعدی‌شناسی، شماره‌ی نهم، پاییز 1400. سپند شورانگیز: کاربردها و کارکردهای شرار در شعر…

    ادامه مطلب »
بسته