شعر

  • طنز

    گزیده‌ای از اشعار طنز: 1.فریاد 2.خون بهای علوم انسانی 3.حكايت پرونده 4.حق استاد 5.چهل و پنج متر بی نظیر است!…

    ادامه مطلب »
  • شعر

    کتب‌های شعر دکتر کاووس حسن‌لی: لبخند وارونه، (مجموعه طنزهای دانشگاهی: شعر)، به کوشش دکتر محمد مرادی، انتشارات نوید، شیراز، 1396.…

    ادامه مطلب »
بسته