نقد و بررسی کتاب «بیدل و افسون حیرت»

 

ـ رونمایی و نقد و بررسی کتاب «بیدل و افسون حیرت»، نوشته دکتر کاووس حسن‌لی، استاد دانشگاه شیراز،

با سخنرانی:
دکتر حسن بلخاری، استاد دانشگاه تهران؛
دکتر بهادر باقری، استاد دانشگاه خوارزمی؛
دکتر محمدرضا ترکی، استاد دانشگاه تهران؛
دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه زنجان.

*چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷
بسترهای مجازی پخش برنامه:
https://www.instagram.com/anjomanasarmafakher2
و
https://www.aparat.com/mafakherefarhangi

برگزارکنندگان:
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شعبه فارس؛
مرکز پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز.

ـ کتاب «بیدل و انشای تحیر»، نوشته‌ی دکتر کاووس حسن‌لی تجدید چاپ شد.

ـ شعر بیدل به‌ راحتی رو نشان نمی‌دهد/ همه‌ آنانی که در گستره‌ زبان و ادب‌فارسی وطن دارند، پاره‌ای از پیکر ما هستند:  گفت‌وگوی دکتر  کاووس حسن‌لی به مناسبت انتشار کتاب «بیدل و افسون حیرت».

اوجی تجربه‌های شخصی خودش را شعر کرد، سوگ‌نوشت دکتر کاووس حسن‌لی یاد منصور اوجی.

«سیستم غلط آموزشی زمینه‌ساز اخلاق‌گریزی در علم»،گفت‌وگو با دکتر کاووس حسن‌لی به مناسبت روز معلم

– هنر «ترازمندی» سعدی در بوستان، سخنرانی دکتر کاووس حسن‌لی به مناسبت روز سعدی:

https://www.instagram.com/tv/CN-haCknBZB/?igshid=po7261m0a0ix

 

ـ فیلم نشست بیدل و انشای تحیر در صفحه‌ی نخست نشانی زیر قابل مشاهده و دانلود است.
https://meet.pgu.ac.ir/b/per-jem-auh

ـ نگاهی به شعر بیدل دهلوی از دریچه *بیدل و انشای تحیّر* نوشته دکتر کاووس حسنلی

ـ آغاز طرح گونه‌شناسی بومی‌سروده‌های ایران در دانشگاه شیراز

ـ نشست «شعرپژوهی عامه با نگاهی به بومی‌سروده‌های ایران»، چهارشنبه ۲۰ اسفندماه، ساعت ۱۷

ـ نخستین جشنواره‌ی داستانی حافظ

ـ گفت‌وگو با دکتر کاووس حسن‌لی، به مناسبت انتشار تازه‌ترین اثر ایشان: کتاب «بیدل و انشای تحیر»

ـ شجریان نام خود را با جاودانگی حافظ گره زد

ـ حافظ؛ مبارز ریاکار یا شاعر ریاکار؟

۱۲سخنرانی و ارائه‌ی مقاله‌ به مناسبت بیست و چهارمین یادروز حافظ

ـ گفت‌وگوی اختصاصی دکتر رخشنده‌مند با دکتر کاووس حسن‌لی درباره‌ی بیدل

ـ سعدي در نمايي نزديك تر

ـ سخنرانی «فرهنگ مدارا در ادبیات فارسی»

ـ لینک ویدیویی سخنرانی استرالیا

ـ سخنرانی دکتر کاووس حسن‌لی در استرالیای جنوبی درباره‌ی سعدی و زبان هنری او (2)

ـ سخنرانی دکتر کاووس حسن‌لی در استرالیای جنوبی درباره‌ی سعدی و زبان هنری او (1)

ـ جزئیت موضوع علمی یادروز حافظ در سال 98

ـ موضوع یادروز حافظ در سال 1398

ـ بازخوانی کارنامه ی حافظ پژوهی سلیم نیساری