پایان‌نامه‌‌ها

 

راهنمایی و مشاوره‌ی پايان‌نامه‌ها:

 • بررسی و تحلیل قدرت و تجلی آن در زبان داستان‌های بلند عامیانه (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: تیر 1399، (دانشجو: محمدحسین امانت).
 • بررسی مفهوم عشق و شيوه‌ی پرداخت آن در شعر نوجوان (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: خرداد 1398، (دانشجو: فرزانه میرزاخانی).
 • بررسی ساختار و محتوای پنج داستان بلند عاميانه‌ی منثور فارسی (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1400، (دانشجو: فاطمه طاهری).
 • بررسی عناصر گوناگون تعليق‌ساز در رمان‌ های برگزيده‌‌ی معاصر (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: خرداد 1401، (دانشجو رضا نکویی).
 • کتاب‌شناسی تحليلي نقد شعر آزاد ايران از ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۰ شمسی (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1398، (دانشجو نسرین زاده‌حسن).
 • بررسی خاستگاه و بازتاب هراس در گزيده‌ای از داستان‌های معاصر (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: بهمن 1400، (دانشجو ثمین کمالی).
 • بازتاب سازههای اسطورهای حماسی در رمانهای برگزيدهی نوجوان (مشاور) دکتری، تاریخ دفاع: 26 شهریور1399، (دانشجو: ملیحه مصلح).
 • بررسی فرایندهای گفتمانی شکل‌گیری سوژه در رمان نوجوان ایران (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 19 شهریور 1399، (دانشجو: مهناز جوکاری).
 • گونه‌شناسی تحليلی اشعار عامه‌ی استان بوشهر (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: مهر 1398 (دانشجو: راضیه رستمی).
 • بررسی مضمون «عشق» در داستان‌های بلند منثور عاميانه‌ی فارسی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: بهمن 1400، (دانشجو: سارا جمالی).
 • بررسی ويژگی‌ها و سير تطور حماسه‌های دينی برجسته فارسی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1399، (دانشجو: صدیقه کریمی).
 • بررسی و تحليل تصوير مردان در رمانهای برگزيدهی نويسندگان زن(مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: تیر 1400، (دانشجو: فرزانه بوریازاده).
 • بازنمایی عناصر بومی، دينی و ملی در ضرب‌المثل‌های فارس (مشاور)، دکتری، بهمن 1400، (دانشجو: میثم زارع).
 • بررسی چندصدايی در افسانههای ايرانی، افغانستانی و برادران گریم (مشاور)، کارشناسی ارشد (دانشجو: سیدمصطفی اکبری).
 • بررسی و تحلیل نقش و جایگاه زن در مجموعه‌ی فرهنگ افسانه‌های مردم (مشاور)، دکتری، شهریور 1400، (دانشجو: سکینه مرادی).
 • مطالعه‌‏ی تطبیقی آثار تصویرگران برنده‌‏ی جایزه‏‌ی هانس کریستن آندرسن با نامزدهای ایرانی آن از 2000 تا 2016 (مشاور)، تاریخ دفاع: شهریور 1397، کارشناسی ارشد (دانشجو: فائزه محمدبیگی کاسوائی).
 • بررسی پساساختارگرایانه‌ی آثار محمدرضا شمس (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1397، (دانشجو: رقیه بهادری).
 • نمادشناسی گیاهی و جانوری در کتاب«فرهنگ افسانه‌های مردم ایران» (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1397، (دانشجو: حمیدرضا گل‌سرخ).
 • تصحيح انتقادی دويست غزل از غزليات فغانی شيرازی: از غزل ۲۰۱ تا ۴۰۰ (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 24 شهریور 1397،(دانشجو: محمدحسین حبیب آگهی).
 • مقاومت و پایداری در شعر شاعران نامدار فارس در دوره‌ی قاجار (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1397، (دانشجو: مرضیه مرادی).
 • بررسی توزیع قدرت در روابط خانوادگی و بازنمایی آن در قصه‌های عامیانه و داستان‌های معاصر فارس (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1398، (دانشجو: الهه چیت‌سازی).
 • کشمکش و مقاومت در داستان‌های احمد اکبرپور (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: خرداد 1397، (دانشجو: زهرا گلبیدی).
 • بررسي توصيفي تحليلي کارنامه‌ی داستانپژوهی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: بهمن 1400، (دانشجو: مهری مساعد).
 • شرح يک‌صدوپنجاه غزل از صائب تبريزي (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 30 بهمن 1398، (دانشجو: مژگان خجسته).
 • بازتاب مفاهیم جنگ و صلح در شعر کودک و نوجوان دهه‌های 80 و 90 (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 27 شهریور 1396، (دانشجو: معصومه مرادی).
 • بررسي کارنامه‌ی توصيفی‌تحليلی اخوان‌پژوهی (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1398، (دانشجو: زینب زنهاری).
 • تصحيح انتقادی دويست غزل از غزليات فغانی شيرازی (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 21 شهریور 1396، (دانشجو: فاطمه طوبایی).
 • مطالعه‌ی تطبیقی عناصر سینمایی و روایتی آثار فیلم‌سازان زن و مرد در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 20 اسفند 1396، (دانشجو: اکبر چراغی‌نظر).
 • مخلوقات عجیب و موجودات غریب در کتاب‌های تصویری داستانی ایرانی (مشاور)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 19 اسفند 1396، (دانشجو: سیده سحر حسینی).
 • بررسی غزل روایی در شعر جمال‌الدين اصفهانی، خاقانی و عراقي (مشاور)، کارشناسی ارشد (دانشجو: رسول فربود شهرکی).
 • طنز و مطایبه در داستان‌های عامیانه‌ی فارسی، (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 28 بهمن 1397، (دانشجو: فاطمه نوفلی).
 • تحليل جامعه‌شناختی مدرنيسم در نگرش پيشگامان شعر معاصر فارسی (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: 28 بهمن 1397، (دانشجو: شیوا متحد).
 • عنصر زبان در رمان نوجوان ايران (بررسی ده رمان برگزیده‌­ی نوجوان)  (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1397، (دانشجو: سمانه اسدی).
 • بررسی شخصيت و شخصيت‌پردازی در ده رمان برگزيده‌ی نوجوان (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1397،  (دانشجو: زهرا پیرصوفی).
 • بررسی کارنامه‌ی داستان‌نويسان فارس ازسال ۱۳۷۷ تا۱۳۸۷ (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: بهمن 1396، (دانشجو: فاطمه قره‌گزلی بیگی).
 • ظلم‌ستيزی در نمايشنامه‌های بهرام بيضایی (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 21 شهریور 1396، (دانشجو: عباس وکیل­‌الساداتی).
 • بررسی سبک ارائه‌ی ايدئولوژی در رمان‌های نوجوان جمشيد خانيان (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1397، (دانشجو: سعیده رضازاده).
 • بررسی موضوعی شعر نوجوان و تحليل زيبايی‌شناسی آن (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1398، (دانشجو: مهسا مومن نسب).
 • نقد و بررسی بازنويسی‌ها و بازآفرينی‌های گلستان و بوستان سعدی (مشاور)، دکتری، (دانشجو: معصومه دسترنج).

 • تقابل در رمان نوجوان ايران با بررسی پنج رمان برگزيده (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: شهریور 1396، (دانشجو: فرزانه آقاپور). 

 • تحليل انتقادی گفتمان قدرت و جنسيت در منتخبي از داستان … (مشاور)، دکتری، (دانشجو: آزاده نجفیان).

 • تصحيح و شرح غزليات بيدل دهلوی – حرف الف (مشاور)، دکتری،  تاریخ دفاع: بهمن 1399، (دانشجو: محمدخلیل طالبان پور).

 • شرح و تحليل صد و پنجاه غزل شرح نشده از صائب تبريزی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 22 شهریور 1396، (دانشجو: علی مظاهری رودبالی).

 • بررسی و تحليل انواع فراهنجاری در ۲۰۰ غزل نخست عرفی شيرازی (مشاور)، کارشناسی ارشد (دانشجو: ابراهیم فتوحی).

 • بررسي کارنامه‌ی توصيفی تحليلی هدايت‌پژوهی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 28 بهمن 1397، (دانشجو: ابراهیم نوربخش).

 • بررسي سير طنز در مثنوي هاي عرفاني (مشاور)، دکتری، (دانشجو: عبدالرضا قیصری).

 • بررسی کارنامه‌ی سپهری‌پژوهی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 29 بهمن 1397، (دانشجو: عبدالرضا سعیدی).
 • نظريه‌ی دريافت درست، بر پايه‌ی تحليل گزاره‌هاي فهم متن – با تکیه بر شروح دفتر اول مثنوی (مشاور)، تاریخ دفاع: 29 شهریور 1395، دکتری (دانشجو: رضا رستگاری).
 • بررسی و تحليل مباني انديشه‌ی عرفانی در غزليات صائب تبريزی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 8 اسفند 1394، (دانشجو: سهیلا صادقی).
 • تحليل سوژه در ادبيات داستانی پسامدرن ايران (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 21 دی 1394، (دانشجو: فرزاد کریمی).
 • چگونگی پردازش شخصیت زن در 42 نمایشنامه‌ی برجسته­‌ی فارسی (راهنما)، تاریخ دفاع: 16 شهریور 1392، دکتری، (دانشجو: شهین حقیقی).
 • بررسی کارنامه­‌ی داستان‌نويسان فارس از سال۱۳۵۷ تا سال 1377، (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 7 اسفند 1391، (دانشجو: آسیه رییسی).
 • تحلیل و بررسی سبک، درونمایه و عناصر داستانی آثار محمد بهمن بیگی (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 5 اردیبهشت 1391، (دانشجو: ستار محمدی).
 • بررسی بازنويسی‌ها و بازآفرينی‌های مثنوی مولوی براي كودكان و نوجوانان، از1357 تا1387 (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع:اردیبهشت1391، (دانشجو: پروين مرتضایی).
 • بررسی تطبيقی 100 غزل از سعدی و 100 غزل از خواجو (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: دی 1390،  (دانشجو: مرضيه زمانی).
 • بررسی حكايت‌هاي مصيبت‌نامه‌ي عطار بر پايه‌ي كنش و نشانه (راهنما)، دکتری، تاريخ دفاع: 20 ارديبهشت1391، (دانشجو: ساناز مجرد).
 • بررسی و تحليل شيوه نقد عبدالعلی دستغيب، با تكيه بر 15 كتاب… (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: بهمن 1390، (دانشجو: آزاده نجفيان).
 • بررسی تطبيقی نقد و اعتراض در شعر حافظ و اخوان ثالث (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: اسفند 1390،  (دانشجو: فهيمه فتحی كوهنجانی).
 • بررسی ويژگی‌های زبانی در ۹ نمايش‌نامه‌ی اکبر رادی (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: اول بهمن 1389، (دانشجو: عاطفه وحیدنیا).
 • بررسی نمودهای حماسی در شعر معاصر: با تكيه بر شعر نيمايوشيج، اخوان ثالث، سياوش كسرایی و احمد شاملو (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: مرداد1391، (دانشجو: كاظم رحيمی‌نژاد).
 • بررسی غزل معاصر: شهريار، رهی، فيروزكوهی و منزوی (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: مهر 1390، (دانشجو: نوازالله فرهادی).
 • كارنامه‌ی ادبيات پايداری در رمان‌های استان فارس (مشاور)، کارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 25 اسفند 1389، (دانشجو: مهدی محمدی).
 • بررسی ساختار و محتوای داستان‌های فريدون عموزاده خليلی (مشاور)، کارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 25 اسفند 1389، (دانشجو: طيبه فرهادی).
 • بررسی ساختار حكايت‌های سندباد بحری (مشاور)، کارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 17 اسفند 1389، (دانشجو: ليلا محمدی).
 • كارنامه‌ی ادبيات فارسی ايل قشقایی (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 18 اسفند 1389، (دانشجو: علی حبيبی).
 • تحليل زيبايی‌شناسی آثار شعری مصطفی رحماندوست و افسانه شعبان‌ن‍زاد (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 17 بهمن 1389، (دانشجو: مهسا مومن نسب).
 • بررسی نمودهای مفاهیم «فردیت انسانی» و «نگرش به جهان» و … (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 12 مهر 1391، (دانشجو: سیدفرشید سادات شریفی).
 • بررسی بازنویسی­‌ها و بازآفرینی­‌های کلیله و دمنه (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: مرداد 1391، (دانشجو: مریم اکبری).
 • بررسی بازنویسی­‌ها و بازآفرینی­‌های کلیله و دمنه (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: مرداد 1391، (دانشجو: سارا دارنگ).
 • بررسی کارنامه‌­ی داستان­‌نویسان فارس، از سال 1357 تا 1377 (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 12 مهر 1391، (دانشجو: آسیه رییسی).
 • شرح و بررسی غزل­‌های شوریده‌­ی شیرازی (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 8 شهریور 1388، (دانشجو: محمود خداوردی).
 • بررسی کارنامه­‌ی مقاله­‌نویسی حافظ (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: مرداد 1391، (دانشجو: ابراهیم اکبری).
 • بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در داستان­‌های کودک و نوجوان دهه­‌ی هفتاد (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 29 شهریور 1389، (دانشجو: سمانه اسدی).
 • بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در داستان­‌های کودک و نوجوان دهه‌­ی شصت (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: 29 شهریور 1389، (دانشجو: زهرا پیرصوفی).
 • شرح دشواری­‌های دیوان خاقانی- شش قصیده‌­ی شرح نشده‌­ (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: مهر 1388، (دانشجو:اعظم حسینی).
 • شرح دشواری­‌های دیوان خاقانی- هشت قصیده­‌ی شرح نشده­ (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: مهر 1388،  (دانشجو:مریم امین‌­فر).
 • شرح غزل­‌های سعدی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: مهر 1388، (دانشجو: فرح نیازکار).
 • داستان‌نويسان فارس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (راهنما)، دکتری، تاريخ دفاع: 24 تیر 1387، (دانشجو: قاسم سالاری).
 • بررسي ساختار و محتوای داستان‌های كوتاه امين فقيری (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1388، (دانشجو: ميترا يزدان‌پناه).
 • بررسی روایت و شخصیت در رمان­‌های برجسته­‌ی معاصر (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: آذر 1388، (دانشجو: زیبا قلاوندی).
 • كارنامه‌ی تحليلی شعر شرق فارس: شهرستان‌های جهرم، فسا، استهبان، داراب (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: آبان 1388، (دانشجو: زهرا محمدی دالینی).
 • كارنامه‌ی تحلیلی شعر شمال استان فارس: شهرستان‌های ارسنجان، پاسارگاد، مرودشت (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1388، (دانشجو: مرضيه دوگوهر).
 • جريان‌شناسي غزل شاعران جوان جنوب ايران: استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور1387، (دانشجو: محمد مرادی).
 • بررسی كاركرد زاويه ديد و راوی و نحوه‌ی روايت‌گری در داستان‌های برجسته‌ی معاصر از سال 1360 تا 1385، (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 30 بهمن 1387، (دانشجو: طاهره جوشكي).
 • بررسی ساختاری كليدر محمود دولت‌آبادی بر پايه‌ی نظريه‌ی روايت‌شناسی (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: 21 شهریور 1386، (دانشجو: ساناز مجرد).
 • بررسی انتقادی كارنامه‌ی ده ساله‌ی سعدی‌پژوهی: 1375 تا 1385 (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: شهریور 1387، (دانشجو: فرزانه معيني).
 • بررسی رويكردها و نظريه‌های ادبی در تحليل شعر آزاد ايران تا سال 1350 (راهنما)، دکتری، تاريخ دفاع: مهر 1386، (دانشجو: مصطفی صديقی).
 • تحليل جنبه‌های روان‌شناختی آثار سعدی (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: مهر 1386، (دانشجو: محمدرضا ديری).
 • بررسی محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه 1320-1270 شمسی (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: مهر 1386، (دانشجو: محمدجواد دهقانيان).
 • بررسی تحليلی- توصيفی مقالات فارسی مربوط به نظامی در حوزه‌ی جغرافيایی ايران(مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: دی 1385، (دانشجو: زينب نوروزی).
 • نمادپردازی پرندگان در شعر معاصر (سروده‌های نيما، اخوان ثالث، شاملو، سپهري و فروغ فرخزاد (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع:  شهریور 1385، (دانشجو: ابراهيم اكبری).
 • بررسی رنگ در آثار نظامی (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: خرداد 1384، (دانشجو: آزاده مختارنامه).
 • بررسی صورت و محتوای شعر سيمين بهبهانی (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع:شهریور 1383، (دانشجو: مريم حيدری).
 • بررسی بن‌مايه‌های داستان‌های كوتاه ايرانی (راهنما)، دکتری، تاريخ دفاع: اردیبهشت 1383، (دانشجو: غلامرضا پيروز).
 • تحليل استعاره در غزل‌های بيدل، (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: شهریور 1384، (دانشجو: محمدرضا اكرمی).
 • بررسی تطبيقی فخر و مباهات در ديوان خاقانی و متنبی (مشاور)، تاريخ دفاع: اسفند 1385، (دانشجو: رويين‌تن فرهمند).
 • نقد و بررسی شعر عاشورا از صفويه تا 1380 (راهنما)، دکتری، تاريخ دفاع: خرداد 1386، (دانشجو: غلامرضا كافي).
 • معرفی و بررسی كتاب‌های چاپ شده مربوط به مثنوی مولوی در زبان فارسی (مشاور)، دکتری، تاريخ دفاع: خرداد 1386، (دانشجو: خسرو قاسميان).
 • جلوه‌های نيست‌انگاری (نيهيليسم) در ادبيات معاصر فارسی (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: مرداد 1384،(دانشجو: مهدی فاموری)
 • صور خيال در شعر كودكان و نوجوانان (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: شهریور 1382، (دانشجو: علي ارمغان).
 • عوامل تأويل‌پذيری شعر حافظ (راهنما)، دكتری، تاريخ دفاع:  اردیبهشت 1385، (دانشجو: عزيز شبانی).
 • بررسی مضامين دينی در ديوان خاقانی و تبيين جنبه‌های هنری آن (مشاور)، دكتری، تاريخ دفاع: اسفند 1384، (دانشجو: محمدحسين نيكدار اصل).
 • بررسی و تحليل نكات تاريخی و جغرافيایی كليات سعدی (مشاور)، دكتری، تاريخ دفاع: مرداد 1384 (دانشجو: سعيد قشقايي لك).
 • نقد و تحليل تصويرگری‌های هنری در اشعار مهدی حميدی (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: اسفند 1381، (دانشجو: كرامت جمس).
 • شرح مشكلات ديوان خاقانی (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: شهریور 1384، (دانشجو: محسن نعمت‌اللهی).
 • شرح مشكلات ديوان خاقانی (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: بهمن 1381، (دانشجو: جليل خليلی جهرمی).
 • تأثير محيط طبيعی و اجتماعی شمال در شعر شاعران گيلان (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: بهمن 1381، (دانشجو: نگين صفری‌نژاد بی‌نظير).
 • نقد و تحليل شيوه‌ی زبان و نحوه‌ی بيان رهی معيری (مشاور)، تاريخ دفاع: كارشناسی ارشد، مهر 1381، (دانشجو: علی‌اكبر كمال‌آبادی فراهانی).
 • تجلی رنگ در شاهنامه (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: شهریور 1381، (دانشجو: ليلا احمديان).
 • بررسی تطبيقی حكمت در آثار جبران خليل جبران و سهراب سپهری (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: شهریور 1380، (دانشجو: عبدالرضا سعيدی).
 • بررسی شعر جنگ (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: تیر 1380، (دانشجو: غلامرضا كافی).
 • ديدگاه‌های اخلاقی سنایی (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: اردیبهشت 1380، (دانشجو: سعيد عزيزی).
 • تجزيه و تحليل زبان‎شناسی غزليات شهريار از نظر آوایی و واژگان (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1379، (دانشجو: يوسف حضرتی).
 • بررسی تطبيقی وطنيات محمدتقی بهار و احمد شوقی (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: بهمن 1379، (دانشجو: نوازالله فرهادی).
 • تصحیح دیوان اشعار زرگر تبریزی اصفهانی (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1390، (دانشجو: مهین مشکات)، پیام نور کرمان.
 • بررسی کارنامه‌­ی غزل شیراز (راهنما)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: شهریور 1388، (دانشجو: نادر فخرآور) دانشگاه یاسوج.
 • مقاله‌شناسی توصيفی تحليلی فردوسی (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: اسفند1387، (دانشجو: خانم سيد يزدی)، دانشگاه فردوسي مشهد.
 • زمينه‌سازان نمايشنامه‌نويسي در ايران (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاريخ دفاع: تير  1384، (دانشجو: شهين حقيقی)، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 • نقد و بررسی نثر پژوهشگران معاصر (مشاور)، كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: پاییز 1387، (دانشجو: سمیه زارع)، دانشگاه يزد.

دانشگاه‌های آزاد 

 • اصلاح‌گرایی و تحول‌طلبي از ديدگاه حافظ و سعدی (راهنما)، كارشناسی ارشد، 1381، (دانشجو: داراب زارع)، فيروزآباد.
 • زندگی و مرگ در شعر معاصر (راهنما)، كارشناسی ارشد، 1381، (دانشجو: كمال صالحی)، فسا.
 • نوآوری در قالب‌های سنتي شعر معاصر (راهنما)، كارشناسی ارشد، 1381، (دانشجو: زيبا فلاحی)، فسا.
 • زن در ايل قشقايی (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1381، (دانشجو: سيمين گرگين)، فيروزآباد.
 • نوآوری و سنت‌گرايی در شعر اخوان (راهنما)، كارشناسی ارشد، 1380، (دانشجو: علی‌رضا هنرور)، فيروزآباد.
 • بيان در هفت‌پيكر نظامی (راهنما)، كارشناسی ارشد، 1380، (دانشجو: فاطمه جان‌افشان)، فيروزآباد.
 • انسان در آثار سعدی (راهنما)، 1380، كارشناسی ارشد، (دانشجو: فرح نيازكار)، فسا.
 • آرمان‌شهر جلال آل احمد (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1380، (دانشجو: محمدرضا كمالی بانيانی)، فسا.
 • بررسی داستان‌نويسي مدرن ايران (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1380، (دانشجو: احمد خادمی)، فسا.
 • چهره‌ی علي (ع) در شعر دوره‌ی صفويه (راهنما)، كارشناسی ارشد، 1379، (دانشجو: خديجه عباسی)، فيروزآباد.
 • فرهنگ واژگان شاهنامه (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1379، (دانشجو: مرضيه گودرزی)، فسا.